Холодный кофе
ааааааааааа
господи!!!
русский - 5
английский - 5


божееееееееееееее
ааааааааааааааааа
аааааааааааааааааа
ааааааааа
ааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааа